Het voortbestaan van het rusthuis in Zegelsem was reeds een hele tijd twijfelachtig. De gebouwen en de inrichting voldeden niet meer aan de zeer hoge nieuwe eisen die thans worden gesteld en overheidssubsidies voor een eventuele nieuwbouw konden niet verkregen worden voor een rusthuis met slechts 30 bedden.

Bij overgangsmaatregel mocht de uitbating wel tijdelijk worden verder gezet na een reeks uitgevoerde werken aan het complex, maar op langere termijn was deze toestand niet houdbaar.

De oplossing voor het probleem werd gevonden in een fusie met VZW-Huize Roborst. Die ging door op 1 januari 1997. (Een kleine randbemerking: op dat ogenblik bestond het rusthuis ongeveer 100 jaar).

De noodzakelijke nieuwbouw zou op de campus van Roborst worden opgetrokken. Intussen ging de uitbating in Zegelsem gewoon door. Wel werden de taken van de nog aanwezige zusters van het klooster geleidelijk overgenomen door leken en het algemeen beheer verhuisde naar Roborst.

De overgangsperiode is nu voorbij. De nieuwbouw is klaar en de verhuis van de bewoners van de campus van Zegelsem kan beginnen. Dat zal stapsgewijze gebeuren van april tot einde mei 2006.

Voor het dorp Zegelsem brengt dat wel een hele omwenteling teweeg. Er verdwijnen zomaar ineens 30 inwoners uit het dorp en de vermindering van de activiteit die de uitbating van het rusthuis met zich meebracht, zal duidelijk gevoeld worden. De ongeveer 15 personeelsleden die in het rusthuis tewerkgesteld waren blijven wel hun job behouden in Roborst; daar is voor gezorgd.

Wat er met de gebouwen zal gebeuren blijft echter een open vraag.