Twee ijverige leden, Frans Roman en Jean-Pierre Hoebeke, van de Werkgroep van het F.B.B.C.E (Fonds voor Bescherming van het Brakels Cultureel Erfgoed) en tevens ook bestuursleden van de Geschied- en Heemkundige Kring Triverius zijn niet alleen handig met de PC, met het fototoestel en met pen en papier maar zij hebben ook twee rechterhanden. Daarbij komt dat zij niet “te schoon” zijn om die handen vuil te maken.

Tijdens een wandeling doorheen Zegelsem ontdekte Frans de belabberde toestand van enkele kapelletjes. Onder meer de kapel  langs de Leierwaarde 30, tegen de gevel van de hoeve van oud-burgemeester de Breyne, schreeuwde om ingrijpen. Frans sprak erover met zijn zielsgenoot Jean-Pierre en samen gingen ze over tot de actie. De nodige contacten werden gelegd  en de restauratie werd ingezet.

Zoals het gaat met veel restauratie-werken, is er altijd meer werk aan dan men op het eerste gezicht  dacht (verborgen gebreken noemt men dat dan). Maar het ijverige duo gaf niet op en ze mogen nu terecht zeer fier zijn op het prachtige resultaat.

Volgens het boek “Inventaris en beschrijving van de bestaande kapellen en kruisen (G.H.K.Triverius/FBBCE Brakel 2006)” werd die kapel vermoedelijk aangebouwd, ter gelegenheid van vernieuwingswerken aan de voorgevel van de hoeve  in 1957 en zijn er geen aanwijzingen dat daar voordien al een kapel stond. In 1977 werd de metalen deur al eens hersteld  en werden schilderwerken uitgevoerd. De kapel staat niet op de inventaris van AROMH –Monumenten en Landschappen.

  

De oudste foto’s  in ons bezit van de kapel (02 en 03, met de grijze deur) dateren uit 1983, toen het huis nog bewoond was door voormalig burgemeester de Breyne.  De volgende eigenaars kozen voor de blauwe kleur (foto 04), in overeenstemming met de kleur gebruikt voor de ramen en deuren van de hoeve. Wat er sindsdien met de vroegere inhoud van de kapel is gebeurd is  ons onbekend.  Feit is dat het beeld van O.L.V. van het H.Hart, zichtbaar op de foto van 1983, er nu niet meer stond en vervangen was door een slanker exemplaar (O.L.V. van Lourdes) met minder uitstraling (zie foto 04).

Het resultaat van de restauratie wordt duidelijk bij het zien van de foto 01, bovenaan deze tekst,  en de foto’s 05, 06 en 07 hierna:

  

Hierna ook wat uitleg omtrent de nieuwe restauratie en  de verschillende stappen die moesten gezet worden om tot dit mooi eind resultaat te komen.

-          Afhaken van de metalen deur, in zeer slechte staat (foto 08) met veel roest,  en ze bezorgen aan een vakman die een nieuwe ijzeren plaat heeft aangelast;

-          Zandstralen en galvaniseren van de deur;

-          Frans en Jean-Pierre brachten een nieuwe stevige grondlaag aan waarna de deur weer richting vakman ging voor het plaatsen van de nieuwe glasraampjes;

-          Ondertussen werd door het duo de binnenzijde van de kapel aangepakt , de oude verflagen op de muren werden verwijderd en  ook de ijzeren deuromlijsting die er even erg aan toe was als de deur zelf, werd vernieuwd en het geheel werd herschilderd;

-          Ook de buitenmuur kreeg een opknapbeurt: voegen herstellen, arduin opschuren enz. ..

-          En dan de hernieuwde deur terug plaatsen was ook niet van de poes;

-          En tenslotte, bij gebrek aan een beter exemplaar,  werd voorlopig het  aanwezige O.L. Vrouwbeeld even onder handen genomen door de gebroeders Gabriëls.

Met vooral veel dank aan Frans en Jean-Pierre voor hun spontane inzet en de vele werkuren. De  kosten werden gedragen door het F.B.B.C.E.  Samen blijven ze op zoek naar een ander beeld  (100 tot 120 vm hoogte) van O.L.V. van het H.Hart om zodoende de vroegere toestand zo nauw mogelijk te benaderen.

*

*     *

Een paar maanden eerder voerde Frans nog een wat kleiner project uit: Aan de hofstede van het echtpaar  Vande Walle - Van de Wattijne,  gelegen aan de Hauwstraat,  werd het gevelkapelletje onder handen genomen. De binnenzijde kreeg enkele  laagjes verf,  de voegen en het metalen-glazen deurtje werden opgeknapt. De eigenaars beschikten nog over een zeer mooi beeld van de H. Jozef dat erin werd geplaatst en … ook dit resultaat mag gezien worden.

 

 

Maar niemand weet of het oorspronkelijke beeld er ook een was van Sint Jozef.

 

Fernand en Mieke De Tant – De Prijck.