Reeds jaren waren de afgebroken zerk en de roestige metalen kruisen ons een doorn in het oog. Maar nadat onze vraag aan het gemeentebestuur tot herstel groen licht kreeg, werd gezocht naar de nodige vrijwillige handen en kon het werk beginnen. De financiële bijdrage komt van het FBBCE en de Kerkfabriek van Zegelsem. Waarvoor dank.

Omtrent de voorgeschiedenis van de 2 oude ijzeren kruisen hebben we geen enkel gegeven. Niet hoe oud ze zijn, ook niet voor wie ze destijds werden geplaatst. We tasten hier volledig in het duister.

Op het grote arduinen grafmonument is na herstel, de tekst nu terug volledig leesbaar. Het gaat hier over de familie Van Der Haegen – D’Haese en kinderen “Weldoeners dezer gemeente”. Over dit en het andere funerair erfgoed op het kerkhof kun je lezen in het tijdschrift “Triverius” van januari 2017 (deel I) en van april 2017 (deel II). Ook aan de evolutie op het kerkhof naar de eerste eenvormige houten kruisjes (Initiatief van burgemeester de Breyne) en dan naar de eenvormige arduinen exemplaren tot nu, met foto’s erbij, werd daarin veel aandacht besteed.

Slechte staat vóór restauratie.

Uitgraven en uitboren door Fernand.

Na het bijschilderen door Jean-Pierre.

Het herplaatsen door Jean-Pierre en Frans.

Prachtig eindresultaat!

 

Grafmonument vóór herstelling + Grafmonument na herstelling 

Eenvormigheid op het kerkhof.

Uit de jaren 1980-84 

Uit de jaren 1980-84 

Na 2007 verdwenen ook deze kruisen