Christiane was jarenlang leerkracht en directrice van de Gesubsidieerde vrije lagere school te Zegelsem. Afscheid namen we in “haar parochiekerk” Sint-Ursmarus te Zegelsem op 5 juni 2021. Voor haar gezin, haar school, haar dorp en parochiekerk was haar inzet en liefde zeer groot, mede met de steun van haar echtgenoot Octaaf. Zolang haar gezondheid het toeliet kon men steeds op haar rekenen voor allerlei evenementen. Klik hier voor het overlijdensbericht...

Hierbij een mooie foto van het jonge paar, geflankeerd door haar collega’s: Z. Emilienne, Z. Leonarda, Z. Pia en Juf. Elza Rousseau.