De kleinere dorpsgemeenschap van Zegelsem is er opnieuw in geslaagd om zich voor de 12de maal in de grote belangstelling te werken met zijn zoveelste editie van de Kasseifeesten Zegelsem.
 
Daarvoor verdient in de eerste plaats het inrichtend comité een dikke proficiat! Voorzitster Ingrid Viaene en haar ploeg hebben hard gewerkt aan de voorbereiding en hebben de Zegelsemse bevolking en de vele honderden, ja duizenden bezoekers opnieuw een mooi gevuld programma aangeboden. Wie er geweest is, was zeer tevreden en de afwezigen hadden weeral ongelijk.
 
Het comité heeft echter kunnen rekenen op heel wat hulp en medewerking van buitenaf en ook dat verdient heel veel lof. Als hulde aan alle helpers op de feesten tonen we hierna nog een aantal beelden van enkelen onder hen:
 
  
  
  
  
   
   
 
De voorzitster heeft in haar speech al die mensen en instanties bedankt voor hun hulp en steun, maar ook vanuit deze website, die van in den beginne zich steeds honderd procent achter die jaarlijkse feesten heeft geschaard, willen we nog eens die dank en die gelukwensen benadrukken:
 
-          het inrichtend Comité Kasseifeesten Zegelsem en de vele medewerkers,
-          E.H.Pastoor A. Bracke en de directie en leerkrachten van de basisschool Het Groene Lilare voor het ter beschikking stellen van de nodige infrastructuur,
-          Alle dorpsbewoners van Zegelsem,
-          Het gemeentebestuur en de politie van Brakel, VVV en Toerisme Brakel vzw,
-          Het Rode Kruis,
-          Alle sponsors,
-          De artiesten en exposanten,
-          De rommelmarkters,
-          De wandelaars van de Kasseidorptocht en alle bezoekers van de 12de uitgave van Kasseifeesten Zegelsem.
 
De sponsors werden op de feesten bekendgemaakt op grote borden in het centrum. Hierna een beeld daarvan.
 
  
 
Proficiat aan iedereen. Met vereende krachten werd gewerkt aan iets heel moois. We hopen dat ook voor de volgende uitgave, de 13de in de reeks, dezelfde inzet kan worden gevonden en minstens hetzelfde resultaat kan worden bereikt. Dus afspraak voor volgend jaar…
 
De samenstellers van deze website:
Fernand en Mieke De Tant – De Prijck.