Onder impuls van  het Davidsfonds werd eerst in Nederbrakel in 1929 en wat later in 1932  in Zegelsem een “Davidsfondsbibliotheek” opgericht, in de volksmond  “boekerij” genaamd.

De bestuursleden waren voornamelijk pastoors en onderwijzers en voor Zegelsem waren dat o.a. Onderpastoor E.H. Albert Roelandts (1932-1935), E.H. Pastoor Theophiel Semal (1940-1945) en Meester Louis Hoeckman (°Zegelsem 1898 - †Gent 1981), schoolhoofd aan de “Aangenomen jongensschool” te Zegelsem.

Het was E.H. Achiel D’ Heer, toen nog onderpastoor in Opbrakel, later in Nederbrakel, die onderpastoor Roelandts in Zegelsem hielp bij het oprichten van een “Davidsfondsbibliotheek” onder de naam: St.-Vincentius-bibliotheek, naar de naam van de patroonheilige van het klooster.  Eerst in een bijgebouw van het klooster met ingang langs de speelplaats van de school, dat later washuis zou worden.

In 1950-51 verhuisde E.H. D’ Heer, die toen al pastoor was in Zegelsem (1950-1969)  de boeken naar de oude paardenstal van de pastorie, die omgebouwd was tot een klein gezellig passend bibliotheeklokaal. Een ideale plaats, met ingang rechtover de kerkdeur en een tweede toegangsdeur via de pastorietuin. Een mooi bord sierde de ingangsdeur en de bib kreeg dan de naam van de patroonheilige van de kerk:  “Openbare Bibliotheek - St.-Ursmarus – Open op zaterdag 18-20 uur. Op zondag van 9 tot 11 uur”. [Let op, de openingsuren vielen vóór en na de uren van de eucharistievieringen. Het originele bord hangt er nog steeds - wel wat vervaagt - met dank aan de huidige eigenares (zie …)

In de maandelijkse “Gemeentelijke aankondigingen” van Burgemeester Henri de Breyne van april 1961 werd genoteerd: “ Zegelsem bezit één van de mooiste boekerijen, gelegen aan den uitgang van de kerk geeft ze de beste gelegenheid om er na de mis eens binnen te lopen en er een keuze te doen tussen honderden boeken van alle aard. Het lezen van boeken is hier in de laatste jaren fel toegenomen”.

Daarna volgt er een opsomming van het aantal uitgeleende boeken per maand. In 1960 had men 1.461 boeken beschikbaar en het aantal uitleningen in datzelfde jaar bedroeg 2.109. Er werd ook een vergelijking gemaakt tussen de winter en zomermaanden:

“U merkt dat dat niettegenstaande er in de wintermaanden het meest tijd is om te lezen, de zomermaanden toch nog een zeer groot aantal uitleningen hebben. Dit bewijst voldoende dat de kwaliteit der boeken zeer goed is en steeds aangepast wordt aan de huidigen tijd. Tot nu toe zijn er 104 vaste lezers ingeschreven”.

En in 1964, in diezelfde “Gemeentelijke aankondigingen” maakte de toenmalige E.H. Aimé De Baets (1959-1968) zondagsonderpastoor en bibliothecaris, het verslag op van 1963: 4.016  uitleningen, tegenover 1962: 3.594. Hij gaf daarna een gedetailleerd overzicht van de soorten boeken die werden gelezen.Hij mocht terecht fier zijn op de bloei van de Zegelsemse bib. Een verdubbeling t.o.v. 1960, op 3 jaar dus.

Natuurlijk was het aanbod boeken nog zeer beperkt (er was ook te weinig ruimte) en zoveel jaren later, in 1980 loste Pastoor E.H. De Ruyck (1980-1984) dit probleem gedeeltelijk en tijdelijk op  door ruilabonnementen aan te gaan met andere (grotere) bibliotheken. Maar stilaan is de kleine gezellige bib van Zegelsem ten onder gegaan door het opkomen van de grote bibliotheken in Brakel en omstreken. Zij werd op een paar jaar volledig opgeslorpt door de gemeentelijke bibliotheek van Brakel.

Na het verdwijnen van de bibliotheek van Zegelsem bleef het lokaal  verweesd achter. Er volgde dus een totale verkommering… tot kort na het vertrek van E.H. André Bracke, als laatste pastoor van Zegelsem, in 2015 de pastorie in haar geheel (dus met inbegrip van dat lokaal) door de gemeente werd verkocht aan een particulier. De nieuwe eigenares werkt aan een geleidelijke restauratie van het complex en in het lokaal van de vroegere bibliotheek werd een mooie nieuwe B&B ingeplant, de 4de voor Zegelsem, die al volop wordt geboekt. Die kreeg de naam “De Pastorie”. En de hiervoor beschreven geschiedenis toont wel voldoende waarom.

Voor meer details: zie ons artikel “Een nieuwe B&B met een bijzonder verleden” van 21.09.2020 onder het hoofdstuk “Nieuws”, en de gegevens van de B&B ’s bevinden zich onder het hoofdstuk “Horeca in Zegelsem”, rubriek “Overnachtingen in Zegelsem” van deze website.