Tijdens het weekend van 19 en 20 september 2009 was Zegelsem opnieuw het Centrum van de Wereld ! Het Kasseidorp bruiste weer van de activiteit tijdens de 11de uitgave van de “Kasseifeesten Zegelsem”. Het inrichtend comité had gezorgd voor een uitgebreid feestprogramma dat door middel van publiciteitsborden, strooibriefjes en affiches en via artikelen in dag- en weekbladen en ook op deze site werd bekendgemaakt.
 
Bedenk daarbij dat het succes van de vorige Kasseifeesten reeds vele jaren wordt bezongen en dat het weer ook dit jaar prachtig was, dan is het niet te verwonderen dat weer massaal werd ingepikt op de uitnodiging.
 
Voor extern commentaar omtrent de feesten verwijzen we naar de volgende persartikels:
 
-          De Beiaard 11.09.2009
-          De Beiaard 25.09.2009
-          Het Nieuwsblad 09.2009
-          Kerk en Leven 18.09.2009.
 
Een uitgebreid overzicht van de feesten wordt hier op de website weergegeven, opgesplitst onder enkele deelrubrieken:
  1. Programma / Affiche
  2. Tentoonstellingen
  3. Kasseidorptocht   
  4. Rommelmarkt  
  5. Optredens 
  6. Gastronomie  
  7. Gouden Kasseiworp
  8. Publiek   
  9. Dank