OPNIEUW EEN SCHOT IN DE ROOS !

 
Er heerste in Zegelsem eind 2011 – begin 2012 enkele maanden onzekerheid over het al dan niet verder zetten van de reeks van 13 opeenvolgende geslaagde edities van de jaarlijkse KASSEIFEESTEN ZEGELSEM. Het Comité Kasseifeesten werd ontbonden en er werd hard gezocht naar opvolgers.
 
 
Die zoektocht heeft echter geleid naar een waardige opvolger. De Gezinsbond “In de Rand”, die zijn activiteiten organiseert voor de Brakelse deelgemeenten Elst, Michelbeke en Zegelsem, heeft de uitdaging aanvaard en is met glans geslaagd  voor zijn examen. Een hele (nieuwe) ploeg van medewerkers, onder het voorzitterschap van Bert Broos, heeft ervoor gezorgd dat de 14de editie in niets moest onderdoen van de voorgaande. Het goede weer was van de partij en dat was natuurlijk goed meegenomen.
 
Onderverdeeld over enkele rubrieken brengen we hierna een uitgebreid (foto-)verslag van de feesten die door elkeen als een succes werden bestempeld. In naam van de Zegelsemse (en zelfs van de ganse Brakelse) bevolking wensen we de inrichters van harte proficiat met hun organisatie. Doe zeker zo verder.
 
De samenstellers van www.zegelsem.be:
Fernand en Mieke De Tant – De Prijck.