Zoals reeds werd vermeld op de pagina “Kasseidorp” was het beëindigen van de grote vernieuwingswerken in Zegelsem in 1999  de aanleiding tot de organisatie van de ”Kasseifeesten Zegelsem”. Wat oorspronkelijk bedoeld was als een éénmalig evenement groeide in feite uit tot een jaarlijkse festiviteit met een enorm succes, vermaard in de grote omgeving.

Die feesten werden vanaf 2002 nog aangevuld met een “Kasseidorptocht” die tot 2011 telkens ingericht wordt op de zaterdag van het feestweekend. Vanaf 2012 gaat die nu door op de zondag zelf van de Kasseifeesten.

Hierna wordt getracht aan de hand van een reeks foto’s die elk jaar werden genomen, een sfeerbeeld te geven van wat in Zegelsem vanaf 1999 tot heden elk jaar werd beleefd.