De Kasseifeesten Zegelsem werden dit jaar officieel opgestart met een korte Herdenkingsplechtigheid van de beide wereldoorlogen aan het grafmonument van de overleden strijders op het kerkhof te Zegelsem. Het gemeentebestuur, de Nationale Strijdersbond, een afvaardiging van het Belgisch leger en de kerkelijke overheid waren aanwezig. Na een paar toespraken en de officiële groet op de tonen van het Belgisch Volkslied, werden bloemen neergelegd op het grafmonument.

 

 

 

 

 

OPENING VAN DE TENTOONSTELLINGEN IN DE KERK

De hele afvaardiging werd daarna uitgenodigd binnen in de kerk. Ludwig De Temmerman, voorzitter van de Culturele Raad en van de Triverius-vereniging, stelde daar de verschillende onderdelen voor van de tentoonstelling en dankte al diegenen die hadden gezorgd voor de massa aan geschiedkundig materiaal die er was verzameld. Hij loofde ook de kunstenaars voor hun kunstwerken die het geheel opfleurden.

 

 

 

RECEPTIE

De officiële plechtigheden werden toe afgesloten met een receptie voor de genodigden.