Op de volgende pagina's worden, enerzijds, enkele beelden getoond als herinnering aan enkele feesten die in Zegelsem werden gevierd in een ietwat verder verleden maar die lang hun stempel hebben gedrukt op het leven in het dorp. Zeker zijn nog andere vieringen of festiviteiten vermeldenswaard en misschien kunnen ook die gegevens later worden opgenomen.

Anderzijds vindt U hier ook het (foto-) verslag van alle vorige edities van de Kasseifeesten Zegelsem, vanaf de start in het jaar 1999.

Bij het samenstellen van dit hoofdstuk was het schiften van het foto-materiaal de grootste uitdaging. Uiteraard kan niet alles worden getoond maar hopelijk geeft deze selectie toch een sfeerbeeld van de hoogtepunten van de opgenomen vieringen. 

KLIK HIER OM NAAR HET FOTOALBUM

VAN DE VROEGERE FESTIVITEITEN TE GAAN


Zoals reeds werd vermeld op de pagina “Kasseidorp” was het beëindigen van de grote vernieuwingswerken in Zegelsem in 1999  de aanleiding tot de organisatie van de ”Kasseifeesten Zegelsem”. Wat oorspronkelijk bedoeld was als een éénmalig evenement groeide in feite uit tot een jaarlijkse festiviteit met een enorm succes, vermaard in de grote omgeving.

Die feesten werden vanaf 2002 nog aangevuld met een “Kasseidorptocht” die tot 2011 telkens ingericht wordt op de zaterdag van het feestweekend. Vanaf 2012 gaat die nu door op de zondag zelf van de Kasseifeesten.

Hierna wordt getracht aan de hand van een reeks foto’s die elk jaar werden genomen, een sfeerbeeld te geven van wat in Zegelsem vanaf 1999 tot heden elk jaar werd beleefd.