De Kasseifeesten 2005 werden aangekondigd via een bijzonder krantje en een folder. Ook de website www.zegelsem.be droeg ruim bij tot de bekendmaking aan het publiek. Maar bovendien kregen de feesten veel aandacht in de persberichten.

Persberichten vooraf:

Krantencommentaren nadien: