Het overweldigend succes van de 8ste editie van de Kasseifeesten Zegelsem is natuurlijk te danken aan de vele duizenden aanwezigen zowel zaterdag als zondag. Maar het inrichten zelf van het feestweekend vraagt uiteraard enorm veel voorbereiding en veel werkkracht voor, tijdens en ook na die feesten.

Als webbeheerders van deze site wensen wij daarom vooral de leden van de VZW Comité Kasseifeesten Zegelsem in de bloemetjes te zetten, die een vol jaar veel van hun vrije tijd hebben besteed aan de voorbereiding en de uitwerking van de feesten. Maar dat comité heeft bovendien kunnen rekenen op de belangrijke hulp van een hele reeks vrijwilligers die op en rond de feesten werkelijk de handen uit de mouwen hebben gestoken. Zonder hen zou het totaal onmogelijk zijn zulke uitgebreide organisatie tot een goed einde te brengen. Voor hen allen een daverend DANK U !

Via deze weg ook een bijzonder woord van dank voor:

  • Robert Gabriëls (ontwerp tekeningen),

  • VVV- en Toerisme Brakel,

  • Gemeentebestuur en politie Brakel,

  • Provinciale Uitleendienst van Oost-Vlaanderen,

  • Het Rode Kruis Vlaanderen, en

  • De vele grotere en kleinere sponsors van onze evenementen.

En deze site heeft waarschijnlijk ook zijn eigen (kassei)steentje bijgedragen tot het succes.

TOT VOLGEND JAAR !

Fernand DE TANT en Mieke DE PRIJCK.