Voor de achtste maal op rij was ook zondag 17 september 2006 de Gouden Kasseiworp het officieel hoogtepunt van de Kasseifeesten. Om 18u30 was het verzamelen geblazen aan de trap en de muur van het kerkhof, tegenover de ingang van de school.

Enkele comitéleden verwelkomden de massa, die tijdig klaarstond.

Zoals steeds was de burgemeester en de voorzitter van VVV-Brakel uitgenodigd maar ditmaal was de identiteit van de speciale werpers angstvallig geheim gehouden. Groot was dan ook de verwondering op de gezichten van de massa toen ze de drie Zusters uit het klooster van Zegelsem opmerkten. Normaal hadden ze met zijn vieren moeten zijn maar wegens ziekte ontbrak E. Zuster Christiane op het appel. E. Moeder Anna en de E. Zusters Pia en Eveline waren echter wel present.

Voorzitter Patrick verklaarde dat dit jaar de eer viel op de zustergemeenschap van Zegelsem. Meer dan honderd jaar heeft het Klooster zijn stempel gedrukt op het leven van het Kasseidorp. Het is dan ook een open vraag wat er van Zegelsem zal geworden zonder het Klooster. Want na het verdwijnen van het bejaardentehuis, enkele maanden geleden, verlaten heel binnenkort ook de E. Zusters zelf hun vertrouwde stek in Zegelsem . Als dank voor al hun inzet werden de zusters dan ook extra in de bloemetjes gezet.

Na die officieel dank- en afscheidswensen werd dan overgegaan tot de echte Kasseiworp. De massa stak de handen in de lucht, klaar voor het opvangen van de vele honderden gouden doosjes die over de massa werden gegooid. En grabbelen maar.

Opnieuw werden een hele reeks prijzen voorzien. De hoofdprijs was weer een trofee met een gouden kasseisteen waaraan een geldprijs van 125 EUR was verbonden. Ditmaal werd die prijs gegrabbeld door Mario Schietecatte uit Zegelsem. Hij werd naar boven geroepen om er zijn trofee en zijn geldprijs in ontvangst te nemen. De andere prijzen konden worden afgehaald bij Voeding Annie.

Door de Voorzitter werd nog een dankwoord uitgesproken voor de vele duizenden bezoekers van deze 8ste editie van de Kasseifeesten Zegelsem, die allen werden uitgenodigd nog een paar uurtjes te genieten van het Bal Populaire op de speelplaats van de school onder de muzikale begeleiding van éénmansorkest Lieven.