De Kasseifeesten Zegelsem waren opnieuw heel succesrijk en behoren zeker tot de allerbelangrijkste evenementen van Brakel en omliggende. Om dat te realiseren is heel wat inzet nodig voor de voorbereiding en de afwikkeling van die feesten. Wij willen daarom langs deze weg iedereen danken die op de een of andere manier, voor of achter de schermen, zijn (kassei)steentje heeft bijgedragen.

Wij denken hier onder andere aan:

- de leden en medewerkers van het Comité Kasseifeesten Zegelsem vzw,
- Robert Gabriëls (ontwerp tekeningen),
- Gemeentebestuur en politie van Brakel,
- VVV en toerisme Brakel vzw,
- Het Rode Kruis – Vlaanderen,
- De Kerkelijke overheid en de Directie en leerkrachten van de basisschool van Zegelsem voor het ter beschikking stellen van hun infrastructuur,
- De kunstenaars en verzamelaars die hebben deelgenomen aan de tentoonstellingen,
- De groepen en artiesten die zijn opgetreden en de verantwoordelijken voor de attracties,
- De standhouders op de Rommel-, brocante- en antiekmarkt,
- De vele grotere en kleinere sponsoren,
- En uiteraard alle aanwezigen op de aktiviteiten.

Hierna ziet U nog enkele beelden met een aantal van die helpers aan het werk.

 

Met zijn allen hebben we er weer iets groots van gemaakt dat natuurlijk naar herhaling vraagt. Weet dat het volgend jaar de 10de editie zal zijn en dat wil toch wat zeggen zeker?

Nogmaals van harte dank en … tot volgend jaar!

Fernand en Mieke DE TANT-DE PRIJCK

Samenstellers www.zegelsem.be