De Kasseifeesten Zegelsem gaan telkenjare door in het derde weekend van september. Velen weten dat en noteren onze feesten zeker ruime tijd vooraf in hun agenda. Toch bleef het inrichtend comité bij de traditionele methoden van publiciteit voor die feesten en de bekendmaking van het uitgebreid programma.

De basis voor die publiciteit werd gevormd door een ruimverspreide folder en een huis-aan-huis verdeeld krantje. Daarnaast was er nog een strooibriefje en uiteraard het communicatiemiddel bij uitstek: deze website: www.zegelsem.be.

Ook enkele dag- en weekbladen hebben de Kasseifeesten aangekondigd:

Een uitgebreid verslag van de feesten werd ook gepubliceerd in De Beiaard van 26.09.2008.

En dat het geheel een enorm succes werd… daaromtrent is iedereen het roerend eens !