Zoals de traditie het wil is er als officiële afsluiter van de Kasseifeesten op zondag telkens om 18u30 de plechtigheid van op de Kerkhofmuur in aanwezigheid van Burgemeester Herman De Croo en de Voorzitter van VVV-Brakel met een aantal genodigden. Aangezien VVV-Voorzitter Eric Van Cauwenberge in het buitenland vertoefde was dit jaar bestuurslid en gemeenteraadslid Noël Morreels door het VVV-bestuur afgevaardigd voor de plechtigheid.

Dit jaar kwam er - meer dan vroeger – heel veel volk op het appel. Dat had alles te maken met de jubileum-viering van de Zegelsemse Kasseifeesten:

-   Vooreerst ontvingen Marcel Verstichelen en Eddy Platti een fles drank voor hun jarenlange inzet als medewerker.

-    Het hele Comité Kasseifeesten werd gelauwerd en elk lid ontving  een kasseisteen-trofee en een “diploma” als dank voor zijn inzet, ongeacht het aantal dienstjaren.

-        Patrick De Lange, die onlangs ontslag nam als voorzitter van het comité, functie die hij vervulde van 2000 tot 2007, werd gekroond tot ere-voorzitter en werd omgord met een ere-lint.

-        Johan Coessens kreeg een kasseitrofee voor zijn intensieve medewerking bij de organisatie van de 7 Kasseidorptochten. Zijn jarenlange ervaring bij Dwars door Brakel was een onmisbare schakel voor die wandeltochten.

-        Ook de laatst benoemde schepen van Brakel werd speciaal verwelkomd. Stefaan Devleeschouwer is namelijk de eerste inwoner van Zegelsem die na Julien  De Pessemier opnieuw het schepenlint mocht omgorden.

-        Ook het onderwijzend personeel van de basisschool werd opgeroepen. Zij ontvingen van het comité een reuze-cheque van 2.500 €, als deelname van het comité in de aanschaf van het nieuwe speeltuig op de speelplaats.

En dan werd overgegaan tot de langverwachte Gouden Kasseisteenworp. De burgemeester, schepen Stefaan, VVV-vertegenwoordiger Noël, ere-voorzitter Patrick en Johan Coessens waren de werpers van dienst.

Zovele gouden doosjes werden over de massa gestrooid. Die hielden een hele reeks prijzen in, met als hoofdprijs een gouden kasseitrofee met daaraan een geldprijs gekoppeld van 125 €. Dat doosje werd gegrabbeld door Sarah Verlee (10 jaar) uit Zegelsem. Zij werd onmiddellijk ontvangen boven de kerkhofmuur waar ze haar prijs in ontvangst kon nemen van het Comité.

Dat was dan ook het einde van de plechtigheid en tevens het “officiële” einde van de feesten. Op de speelplaats van de basisschool ging het feest in de praktijk nog volop door. Daar was gezorgd voor heerlijke dansmuziek en de bezoekers werden nog uren verwend met lekkere dranken en hapjes. En ook de lokale horeca stond klaar om de late vierders verder op te vangen.

Tot in de vroege uurtjes werd nog nagevierd… De 10de editie van de Kasseifeesten Zegelsem was perfect verlopen… Het Comité en zijn medewerkers konden nu genieten van een verdiende nachtrust… Eventjes toch, want ’s anderendaags was er nog veel werk aan de winkel voor de opkuis. Maar dat werd er met plezier bijgenomen… Het was goed geweest…